Skip to main content

Posts

Featured

Tôi tin vào Tình Yêu (1)

Bài giảng 1 Yêu vì Yêu Ngày 15 tháng 10 năm 1967 tại quảng trường Thánh Phê-rô  trong cuộc truyền giảng sứ vụ Tông Đồ , Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã tóm tắt và ước mong điều mà một linh hồn phải có, "Cần thiết khi nói rằng chỉ có sự hợp nhất trọn vẹn của mỗi cá nhân vào Đức Ki-tô mới sinh ra hoa trái trong công việc tông đồ, dù cho đó là gì."  v     Trong cuộc tĩnh tâm này, tôi mong muốn truyền giảng tới anh chị em về một tình yêu tự tin theo mẫu gương của thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, người được Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII nhận định: “Chị Tê-rê-sa đã khám phá lại thông điệp của Tin Mừng, chân lý sâu sắc của Tin Mừng.” * Liệu chúng ta có thể thấy một giáo lý nào thuyết phục, mạnh mẽ và đầy sâu sắc hơn những lời dạy của thánh Tê-rê-sa Hài Đồng? Hơn nữa còn đến từ môi miệng của Đức Giáo Hoàng: “Chị đã khám phá lại chân lý sâu sắc của Tin Mừng.” Tôi đặt tên cho bài giảng đầu tiên này là “yêu vì yêu."  Prior dilexit nos : Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,

Latest Posts

1.4 Sổ tay nhà văn

(monthly watching) Christian movies that deeply moved

(Intensive Journal Method) 12 bậc thềm của nhà tâm lý học Ira Progoff

Chuyện của Mai - Cuối Tuần (9)

Đường chân trời (8)

1.3 Không gian viết

Đô thị về đêm (7)

Trưởng thành (6)

Chạy trốn (5)